வண்ண தீம்கள்

Style Switcher

உரை அளவை மாற்றவும்

மொழிகள்

Who's who


Dr. தமிழிசை சௌந்தரராஜன்

Dr. தமிழிசை சௌந்தரராஜன்
Hon'ble Lt. Governor of Puducherry

Office : +91-413-2334051
Residence : +91-413-2334050
Fax : +91-413-2334025
E-mail : lg[dot]pon[at]nic[dot]in

 

Image of Thiru.

Thiru.
Hon'ble Chief Minister

Residence : +91-413-2339099
Mobile : +91-94432-33909
E-mail : cm[dot]pon[at]nic[dot]in

 

Image of Thiru.

Thiru.
Hon'ble Minister

Residence : +91-413-2666524
Mobile : +91-94432-65665

 

Image of Shri. Ashwani Kumar

Shri. Ashwani Kumar, I.A.S.
Chief Secretary to Government / Chief Vigilance Officer

Office : +91-413-2334145, +91-413-2335512
Fax : +91-413-2337575
E-mail : cs[dot]pon[at]nic[dot]in

 

Image of Shri. A. Anbarasu

Shri. A. Anbarasu, I.A.S.
Secretary to Government

Office : +91-413-2334144
Fax : +91-413-2334144 (TeleFax).
E-mail : dc[dot]pon[at]nic[dot]in, secyah[dot]pon[at]nic[dot]in

 

Image of Thiru. Dr. A.V. Subba Rao

Thiru. Dr. G. Selvaraj
Director (A.H)

Office : +91-413-2201328
Fax : +91-413-2206890
E-mail : ahd[dot]pon[at]nic[dot]in

பயனுள்ள இணைப்புகள்